Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: The Last Jedi

new IMAX
I, Tonya

I, Tonya

new IMAX
Ghost House

Ghost House

new IMAX
Better Watch Out

Better Watch Out

new IMAX
Just Getting Started

Just Getting Started

new IMAX
Justice League

Justice League

new IMAX
The Mountain Between Us

The Mountain Between Us

new IMAX
Daddy's Home 2

Daddy's Home 2

new IMAX
Acts of Vengeance

Acts of Vengeance

new IMAX
Paddington 2

Paddington 2

new IMAX
Coco + Olaf's Frozen Adventure

Coco + Olaf's Frozen Adventure

new IMAX
A Bad Moms Christmas

A Bad Moms Christmas

new IMAX
Wonder

Wonder

new IMAX
Murder on the Orient Express

Murder on the Orient Express

new IMAX
Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok

new IMAX
Jigsaw

Jigsaw

new IMAX
Alkhaleyyah / الخلية

Alkhaleyyah / الخلية

new IMAX

Follow Amman Cinemas